NLP

NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN

De letters N.L.P. staan voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.
Neuro verwijst naar de wisselwerking tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons centrale zenuwstelsel en de hersenen.
Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Om effectiever te communiceren en om gedrag te kunnen veranderen moeten we eerst weten hoe onze communicatie werkt.

We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. Maar waarom reageert toch iedereen anders op de buitenwereld? Dit komt omdat de subjectieve informatie objectief wordt gemaakt door onze hersenen. Dit proces van waarneming tot gedrag wordt weergegeven in het N.L.P.-communicatiemodel.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

Als je NLP toepast, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen.